Alfabet angielski, alfabet niemiecki, alfabet migowy - Polacy chętnie uczą się języków

O korzyściach płynących z nauki języków obcych nie trzeba już nikogo przekonywać. Polacy są w czołówce narodowości, które uczą się języków obcych. Nic w tym dziwnego, po otwarciu granic chętnie nie tylko chętnie wyjeżdżamy na wycieczki, ale podejmujemy naukę w zagranicznych szkołach i uczelniach, konkurujemy na rynku pracy. Sprawdź, jakie są popularne języki obce w Polsce.

JĘZYK ANGIELSKI i alfabet angielski

Tym językiem jako pierwszym lub jednym z urzędowych posługują się mieszkańcy aż 101 państw. Co więcej, co trzeci Europejczyk mówi po angielsku. Przyjęło się, że to międzynarodowy język nauki, kultury i biznesu.

Szacuje się, że ⅕ Polaków po 15 roku życia mówi po angielsku.

Alfabet angielski wymowa, alfabet po angielsku

W nawiasach kwadratowych znajduje się zapis alfabetu angielskiego do odczytania po polsku.

A a [ej]
B b [bi]
C c [si]
D d [di]
E e [i]
F f [ef]
G g [dżi]

H h [ejcz]
I i [aj]
J j [dżej]
K k [kej]
L l [el]
M m [em]
N n [en]

O o [oł]
P p [pi]
Q q [kju]
R r [ar]
S s [es]
T t [ti]
U u [ju]

V v [wi]
W w [dablju]
X x [eks]
Y y [łaj]
Z z [zi]

Alfabet w języku angielskim, posłuchaj:


JĘZYK NIEMIECKI i alfabet niemiecki

Wybierany przez polaków jako drugi, zaraz po języku angielskim. To język ojczysty dla około 105 milionów europejczyków. Jest językiem urzędowym m.in. w Austrii, Luksemburgu, Szwajcarii, Belgii i Niemczech.

Niemiecki alfabet wymowa

A a [a]
B b [be]
C c [ce/ka/cz/cz]
D d [de]
E e [e]
F f [eff]

G g[ge]
H h [ha]
I i [ii]
J j [jot]
K k [ka]
L l [el]

M m [em]
N n [en]
O o [o]
Ö ö [jakoy]
P p [pe]
Q q [ku/kwe]

R r[er]
S s [es, zet, sz]
ß [ss]
T t [te]
U u [uu]
Ü ü [ju]

V v [fau]
W w [c]
X x [iks]
Y y [y]
Z z [cet]

Alfabet w języku niemieckim, posłuchaj:


JĘZYK HISZPAŃSKI i alfabet hiszpański

To język, którym posługuje się około 400 milionów ludzi na całym świecie, ale przeważnie w Ameryce Południowej o Północnej, północno-wschodniej części Afryki, Europie oraz części Azji i Oceanii. Osoby, które uczą się języka hiszpańskiego przekonują, że ten jest bardzo łatwy do zapamiętania.

Hiszpański alfabet wymowa

A a [a]
B b [be]
C c [ce]
CH ch [che]
D d [de]
E e [e]

F f [efe]
G g[ge]
H h [hache]
I i [i]
J j [jota]
K k [ka]

L l [ele]
LL ll [elle]
M m [eme]
N n [ene]
Ñ ñ [eñe]
O o [o]

P p [pe]
Q q [cu]
R r [erre]
S s [ese]
T t [te]
U u [u]

V v[uve]
W w [uve doble]
X x [equis]
Y y [i griega]
Z z [zeta]

Alfabet w języku hiszpańskim, posłuchaj

Język migowy, język esperanto - niszowe języki, które warto znać

Polski język migowy

Szacuje się, że w Polsce mieszka około 100 tysięcy osób niesłyszących. Ja nie trudno się domyśleć, osoby te mają problemy z porozumiewaniem się z osobami nie znających języka migowego. Kupno biletu na pociąg, wizyta u fryzjera, załatwienie formalności w urzędzie… to dopiero początek długiej listy codziennych spraw, których załatwienie jest niemal niemożliwe, gdy komunikacja jest utrudniona.

Dlatego tak dużą popularnością wśród pracowników sektora publicznego cieszą się kursy języka migowego. Mylą się jednak osoby, które twierdzą, że wystarczy raz przyswoić alfabet palcowy, by móc porozumiewać się z niesłyszącymi na całym świecie. Nie ma bowiem czegoś takiego jak uniwersalny język migowy. Dla przykładu, polski język migowy jest ściśle związany z francuskim językiem migowym. Na całym świecie jest około 300 odmian języka migowego. Co ciekawe, w niektórych krajach jeden język migowy ma nawet kilka dialektów.

To jednak nie znaczy, że “migający” z różnych krajów nie są w stanie się porozumieć. Spora część znaków języka migowego wygląda podobnie, dlatego całą wypowiedź można zrozumieć z kontekstu.

Alfabet migowy

Zobacz, jak wygląda polski alfabet migowy:

Język esperanto

Jak dotąd jedynym - może poza matematyką czy językami programowania - językiem ponadnarodowym jest język esperanto. Jego nauczyciele przekonują, że ten jest kilka razy prostszy do nauczenia się od innych języków świata. Esperanto istnieje od blisko tysiąca lat, a posługuje się nim kilka milionów osób na świecie!

Co ciekawe, język esperanto został stworzony przez Polaka, urodzonego w Białymstoku. Dr Ludwik Zamenhof po raz pierwszy zaprezentował swoje dzieło w 1997 roku pod pseudonimem “dr Esperanto”, co oznaczało “mający nadzieję”. Marzeniem Zamenhofa było bowiem zjednoczenie ludzi różnych narodowości. Esperanto miał być językiem pokojowej dyplomacji.

Esperanto cechują proste zasady: brak w nim wyjątków i idiomów, nie odmienia się czasowników przez osoby, akcent zawsze pada na przed ostanią sylabę (podobnie jak w języku polskim). Dalej 0 wymowa jest zgodna z pisownią, występuje w nim dużo samogłosek. Słownictwo w dużym stopniu pokrywa się z innymi językami. Polacy już na początku nauki znają ok. 20% wyrazów!

Alfabet esperanto

Posłuchaj, jak brzmi alfabet esperanto: